The agreement means that Norwegian Greentech will deliver ballast water treatment systems for all ships owned by Wilson, primarily during the period 2020–2024.

Wilson is one of the biggest cargo shipping companies in Europe in its segment, and the biggest in Norway by far. The fleet currently comprises 120 ships, the majority of which are owned by the shipping company itself.

 ‘This is an incredibly important contract that we have worked on for a long time,’ says Senior Sales Manager of Norwegian Greentech AS Jon Olav Kopperstad. ‘The contract will help to ensure a high level of activity in Norwegian Greentech for many years to come.’ 

Jon Olav also wishes to take the opportunity to praise Wilson’s technical team for their good cooperation on bringing this deal to the finishing line. 

 ‘This contract gives us a great starting point to further develop our business, both in terms of growth in returns and the number of employees,’ says Sales & Marketing Director Børge Gjelseth.

General Director Thorbjørn Dalsøren at Wilson confirms that a thorough assessment has been made of both Norwegian and foreign companies in recent years.

 ‘Norwegian Greentech was chosen because they have the whole package we’ve been looking for. Small space requirement, low energy consumption and service mindedness at a competitive price. A few years ago, we were fairly sure we’d have to look abroad to find that kind of service. It’s particularly pleasing in this day and age that a Norwegian supplier won the contract, and that we can therefore help to secure jobs in the years ahead.’

PS0100_Product specification BWMS DL2-BK273-2.png

In photo:  Compact version of Norwegian Greentech’s water treatment system. Photo: Norwegian Greentech

Article in Norwegian: 

Rekordavtale med Wilson

Norwegian Greentech AS har inngått sin desidert største avtale da de har signert flåteavtale med det Norske rederiet Wilson ASA. 

Avtalen innebærer at Norwegian Greentech skal levere rensesystemer for Ballastvann til alle Wilson sine eide skip, hovedsakelig i perioden 2020 til 2024.

Wilson er et av de største fraktebåtrederiene i Europa innen sitt segment, og det desidert største i Norge. Flåten består pr. i dag av 120 skip, hvorav brorparten er eiet av rederiet selv.

  • Dette er en enormt viktig avtale som vi har jobbet med over lang tid sier Jon Olav Kopperstad, senior salgssjef i Norwegian Greentech AS. Denne avtalen er med på å sikre stor aktivitet i for Norwegian Greentech i flere år fremover. Jon Olav vil benytte sjansen å rose Wilson sitt tekniske team for det gode samarbeidet med å komme i mål med denne avtalen. 
  • Denne avtalen gir oss et veldig godt utgangspunkt for å videreutvikle vår bedrift, både med tanke på videre vekst i omsetning og på antall ansatte sier salgs- og markedsdirektør Børge Gjelseth.  

Driftsdirektør Thorbjørn Dalsøren i Wilson er klar på at det har blitt gjort en grundig vurdering både på både norske og utenlandske selskaper de siste årene. Norwegian Greentech ble valgt fordi de utfyller den totaliteten vi har vært på utkikk etter. Små byggemål, lavt energibehov og servicevennlighet til en konkurransedyktig pris.

  • For noen år siden var vi rimelig sikre på at vi måtte til utlandet å skaffe denne tjenesten. Det er ekstra gledelig i disse dager at det havnet hos en Norsk leverandør, og at vi dermed kan bidra til å sikre trygge arbeidsplasser i årene fremover.

Front page photo:  From the left, Jon Olav Kopperstad (Senior Sales Manager at Norwegian Greentech), Thorbjørn Dalsøren (General Director at Wilson), Børge Gjelseth (Sales and Marketing Director at Norwegian Greentech). Photo: Norwegian Greentech