Satsing
Frem til oktober 2011 har Terje Gjelseth vært eneste ansatt i selskapet. Terje har seilt mange år som maskinsjef, og jobbet 10 år som teknisk inspektør i et større supplyrederi. Teknologien bak rensesystemet har vært benyttet av MMC Tendos i mange år for å rense vannet på fartøy som frakter levende fisk. Med erfaring fra fartøy der det er trangt om plassen, erfarte Terje fort at systemet måtte redesignes slik at det kan plasseres på alle typer fartøy. Resultatet ble et av de mest kompakte systemene som finnes på markedet i dag.

Oktober 2011 utvidet MMC Green Technology med to nye ansatte. Håvard Gjelseth er ansatt som ny daglig leder. Han er utdannet Automasjons ingeniør og har 18 års erfaring innen automatiserte systemer. Han har tidligere ledet automasjonsteamet ved MMC Tendos og programvareteamet ved ODIM/Rolls Royce i Hjørungavåg.

Børge Gjelseth er ansatt som markedssjef. Børge er også utdannet automasjons ingeniør og har 14 års erfaring fra ODIM og senere Rolls Royce. Han jobbet i flere år som service ingeniør med mye reising i inn- og utland. De siste årene jobbet han som prosjektleder i subsea avdelingen og senere som salgssjef oseanografi.

Interesse fra utenlandske partnere

MMC Green Technology har nær kontakt med et større selskap i Singapore som er interessert i både produksjon og service på deres systemer. I tillegg ønsker et verft i Korea å få til en avtale om levering til deres store andel av lasteskip. Norsk teknologi er etterspurt i det store utland og MMC Green Technology setter pris på å få være en del av den maritime klyngen på Sunnmøre.

Nye produkter
Selv om markedet innen rensing av ballastvann er enormt, satser MMC Green Technology på flere spennende produkter. En ser behov for nye og smarte løsninger innen prosessteknologi. Det kan nevnes pumping av væske fra båt til rigg samt system for rengjøring av tankene som frakter disse væskene. Selskapet jobber også med et spennende forskningsprosjekt innen forbehandling av vann- oljeblanding.

MMC gruppen har i dag ca. 100 ansatte lokalisert med hovedkontor i Fosnavåg og avdelinger på Vigra, Haugesund, Stavanger og Tromsø. I tillegg har de en avdeling i Lima, Peru. Forventet omsetning i 2012 er på ca. 250 millioner kroner.  Gruppen sitter på en unik kompetanse innen prosessteknikk, kjøle- og fryseteknikk og avanserte automatiserte systemer.

MMC Green Technology er stolte av å være en del av dette miljøet, og mener mye av kunnskapen og erfaringene i gruppen kan bli nyttige i satsingen mot offshoremarkedet.

Kontrakter og tilbud
Selskapet har den siste tiden signert avtale om levering av 2 rensesystemer. Det første systemet skal leveres til en PSV som eies av Havila og bygges ved Havyard Lerivik. MMC Green Technology ser på det som en tillitserklæring å vinne denne kontrakten, siden den ene av prototypene er levert til samme rederi og verft.

Den andre kontrakten ble nylig inngått med Kleven Maritime, til et nytt seismikkfartøy som bygges til Sanco Holding AS ved Myklebust Verft AS. Kontrakten inkluderer en opsjon på et identisk anlegg. Denne kontrakten kan sees på som et lite gjennombrudd for selskapet, og de ser frem til å bevise at selskapet satser på å bli en foretrukken partner og en underleverandør med stor service og leveringsevne.

Myklebust Verft sier følgende i en kommentar:

For Kleven Maritime og Myklebust Verft er det viktig at lokale aktører hevder seg i konkurranse med større nasjonale og internasjonale leverandører. Myklebust Verft er tradisjonelt flinke til å benytte lokale leverandører dersom de finansielle betingelsene er konkurransedyktige. “Vi er glade for at lokale krefter kan tilby løsninger som er fult på høyde med andre eksterne leverandører. Dette gir oss en lokal profil som er veldig viktig.” sier Hauge og Frågodt ved Myklebust Verft. Sande-verftet i Gursken er nærmeste nabo til Sanco-rederiet i Gjerdsvika, og med svært mange lokale underleverandører gir dette seismikkprosjektet store lokale ringvirkninger for næringslivet i regionen. 

MMC Green Technology har for tiden ute tilbud for ca. 15 millioner kroner.

Trenger flere ansatte  

For å kunne betjene disse markedene har selskapet behov for flere ansatte. I 2012 ser de for seg å ansette tre ny medarbeidere. Først og fremst er det ingeniører med kompetanse på tegning/konstruksjon de har behov for, men behovet for serviceingeniører og flere på salg vil fort melde seg.